Reglementen

1. Na de groepswedstrijden gaan alle nummers 1 en 2 door naar de finale poule op zondag 30 december.

2. De clubs die in de groepsfase als laatste in de poule eindigen kunnen op basis van resultaat voor de eerst volgende editie zijn uitgesloten van deelname in het geval er meer inschrijvingen zijn dan het maximum aantal van 16 of 20 verenigingen.

3. Indien in de eindstand van de groepswedstrijden twee of meer teams gelijk eindigen, is het doelsaldo doorslaggevend, dan het gescoorde aantal doelpunten, dan het onderlinge resultaat.

4. Bovenstaande geldt tevens bij het bepalen van de beste nummers twee, met uitzondering van het onderling resultaat.

5. Vanaf de kwartfinale geldt het zogenaamde knock-out systeem. Mocht tijdens de kwartfinale, halve finale of finale de wedstrijd na de reguliere speeltijd gelijk eindigen, dan worden er minimaal 3 strafschoppen genomen tot een beslissing tot stand is gekomen.

6. Alle wedstrijden worden onder auspiciën van de KNVB gespeeld. Dientengevolge gelden alle KNVB zaalvoetbal regels.

7. Ieder eerstgenoemde vereniging levert een vlagger voor dat duel. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.

8. Elk deelnemend team dient vóór 18 december 2018 om 12:00 een lijst te hebben ingediend met de namen van maximaal tien spelers, waarvan gebruikt gemaakt gaat worden tijden het gehele toernooi. Op deze lijst moet de volledige naam (voor- en achternaam) worden vermeld, alsmede het spelerspasnummer en het rugnummer, waarmee gespeeld gaat worden. Van deze lijst mag niet worden afgeweken. De door u in te vullen lijst, zal door de organisatie naar uw vereniging worden gemaild. U stuurt deze lijst naar aanmelding@073cup.nl.

9. Elke speler dient lid te zijn van de vereniging en moet spelen in de selectie waarvoor hij uitkomt. Voor aanvang van iedere wedstrijd dient men de spelerspassen af te geven aan de organistie, welke u na afloop weer terug krijgt.

10. Iedere vereniging hoort in het originele clubtenue deel te nemen. Er mogen maximaal twee begeleiders op de bank plaatsnemen tijdens de wedstrijden.Wisselspelers dienen op de bank de aanwezige hesjes te dragen en over te geven bij het wisselen.

11. Spelers die door de KNVB voor onbepaalde tijd, hangende een onderzoek of wegens geweldsdelicten zijn gestraft, zijn uitgesloten voor deelname aan het toernooi. Een speler die op het veld een termijnschorsing (bijv 2 maanden) heeft opgelopen, kan niet deelnemen aan het toernooi. Een speler die inzake het spelen van wedstrijden op het veld voor een aantal wedstrijden is geschorst, is wel gerechtigd deel te nemen aan het toernooi.

12. Spelers of begeleiders kunnen door de organisatie van de 073cup, vanwege hun gedrag worden uitgesloten van deelname aan dit toernooi gedurende de door de organisatie opgelegde termijn.

13. Tijdens de wedstrijden gelden de volgende sancties: 1 x geel = 2 minuten tijdstraf. Indien tijdens de tijdstraf een tegendoelpunt valt, mag het team per direct worden aangevuld met een andere speler. De bestrafte speler moet in alle gevallen zijn straf uitzitten bij de tijdwaarnemer tot de tijdstraf er volledig op zit. 2 x geel = rood. Uitsluiting speler restant wedstrijd. Na 5 minuten mag team worden aangevuld met andere speler. Indien tijdens de tijdstraf een tegendoelpunt valt, mag het team per direct worden aangevuld met een andere speler. Gestrafte speler is automatische geschorst voor eerstkomende wedstrijd. Direct rood = Uitsluiting speler restant wedstrijd. Team mag na 5 minuten worden aangevuld met andere speler. Indien tijdens de tijdstraf een tegendoelpunt valt, mag het team per direct worden aangevuld met een andere speler. Gestrafte speler is minimaal voor 1 wedstrijd geschorst. Tuchtcommissie beslist binnen 24 uur of straf wordt aangepast. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Gele kaarten blijven staan en na drie gele kaarten in totaal, volgt schorsing van één wedstrijd. Als van beide teams een speler een gele kaart heeft en met tijdstraf aan de kant zit, vervalt de regel dat een team bij een tegendoelpunt gecomplementeerd mag worden.

14. Een wedstrijd duurt 1 x 25 minuten in de poule (met uitzondering van poule D 1 x 25 minuten i.v.m extra team), 1 x 25 minuten in de kwart -en halve finales. De finale is 1 x 25 minuten. 1 minuut voor het verstrijken van de tijd wordt de klok stil gezet en bepaalt de scheidsrechter de resterende speeltijd.

15. Het ’thuis’ spelende team neemt, gezien van de tribunes, plaats aan de linkerkant van de presentatie.

16. Het ’thuis’ spelende team trapt af bij aanvang van de wedstrijd.

17. Een club die niet op komt dagen, wordt onmiddellijk uitgesloten van verdere deelname aan het toernooi en is voor 5 jaar uitgesloten van deelname aan volgende edities.Alle wedstrijden tegen het uitgesloten team worden uit de uitslagen en standen verwijderd.

18. De organisatie behoudt zich het recht voor teams en/of verenigingen op basis van wanprestaties uit het toernooi te zetten dan wel voor onbepaalde tijd uit te sluiten van deelname aan volgende edities.

19. Ieder team dient een aanvoerder te hebben die herkenbaar is aan een aanvoerdersband, tevens te vermelden op het elftal formulier.

20. Ieder team dient tenminste 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd aanwezig te zijn.

21. Het is nadrukkelijk verboden buiten het speelveld (kleedkamer, gang en langs het veld) een warming-up met een bal uit te voeren, zonder bal is toegestaan.

22. Het gebruik van massageolie op onbedekte lichaamsdelen is verboden.

23. In het geval twee teams beschikken over een zelfde kleur tenue dient het laatst genoemde team (zie programma) voor een reserve tenue te zorgen, tenzij teams in onderling overleg anders zijn overeengekomen.

24. Elke speler en trainer wordt geacht dit reglement alsmede de KNVB zaalvoetbalregels te kennen.

25. Alle spelers dienen een duidelijk leesbaar rugnummer te hebben. Ieder rugnummer dient uniek te zijn.

26. “Terugspelen” op keeper conform KNVB reglement. (Terugspelen mag niet tenzij bal is aangeraakt door tegenstander).